Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Zeler

12.01.2018
Mgr Justyna Zeler
25.01.2018 r.; godz. 12:30; s. 145
Tytuł
Foto- i termoluminescencja LuPO4 aktywowanego wybranymi jonami lantanowców
Promotor
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Prof. dr hab. Andrzej Suchocki; Dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Justyny_Zeler

Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2018 godzina: 14:49:13