Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Fiączyk

10.01.2018
Mgr Karolina Fiączyk
23.01.2018 r.; godz. 12:00; s. 145
Tytuł
Fotoluminescencyjne właściwości Sr2GeO4 aktywowanego Ce, Pr, Eu
Promotor
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych
Recenzenci
Prof. dr hab. Stefan Lis; Prof. dr hab. Wojciech Pisarski

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Karoliny_Fiaczyk

Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2018 godzina: 14:56:27