Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Hurej

27.06.2017
Mgr Karolina Hurej
10.07.2017 r.; godz. 12:15, s. 145
Tytuł
meta-Benziporfiryna, jako ligand makrocykliczny w chemii metaloorganicznej rodu
Promotor
Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Recenzenci
Prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński; Dr hab. Tomasz Gośliński, prof. UM

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Karoliny_Hurej

Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2017 godzina: 12:17:31