Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Macieja Modzela

30.12.2015
mgr Maciej Modzel
12.01.2016; g.: 10:15; sala 145
Tytuł
Peptydy znakowane stabilnymi izotopami oraz ugrupowaniem chromoforowym – synteza i zastosowanie do badań proteomicznych
Promotor
Dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Krzysztof Rolka; Prof. dr hab. Jerzy Silberring

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Macieja_Modzela

Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2015 godzina: 07:38:06