Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kosińskiej-Klähn

21.06.2017
Mgr Magdalena Kosińska-Klähn
3.07.2017 r.; godz. 11:00; s. 145
Tytuł
Synteza alkoksy kompleksów metali – prekursorów materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami europu
Promotor
Prof. dr hab. Piotr Sobota
Recenzenci
Prof. dr hab. Anna Trzeciak; prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Magdaleny_Kosinskiej-Klahn

Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2017 godzina: 12:16:52