Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Majewskiego

31.10.2018
mgr Marcin Majewski
9 listopada 2018; g.: 14:15; s. 145
Tytuł
Coronoid Hydrocarbons: Exploring the Fold-in Strategy in the Synthesis of Macrocyclic Nanographenes
Promotor
prof. dr hab. Marcin Stępień
Recenzenci
prof. dr hab. Dorota Gryko; dr hab. Artur Stefankiewicz, prof UAM

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Marcin_Majewski


Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr do dnia obrony.

Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018 godzina: 08:41:56