Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marka Szczepaniaka

09.06.2017
Mgr Marek Szczepaniak
20.06.2017 r.; godz. 10:30; s. 145
Tytuł
Badanie powierzchni energii potencjalnej i analiza NBO wybranych monosacharydów C4-C6
Promotor
Dr hab. Jerzy Moc
Recenzenci
Prof. dr hab. Maria Jaworska; prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Marka_Szczepaniaka_1

Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2017 godzina: 11:23:57