Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Cal

26.02.2016
Mgr Marta Cal
10.03.2016; g.: 11:30; sala 145
Tytuł
Synteza polipeptydów zawierających ugrupowania aminohydroksamowe i ich wykorzystanie do tworzenia metalakoron
Promotor
Dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder; Dr hab. Beata Kolesińska

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Marty_Cal

Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2016 godzina: 12:31:30