Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Löffler

07.09.2017
Mgr Marta Löffler
20.09.2017 r.; godz. 10:00; s. 145
Tytuł
Magnetyki molekularne wybranych metali d- i f-elektronowych z chiralnym aminowym ligandem makrocyklicznym
Promotor
Dr hab. Maria Korabik
Recenzenci
Prof. dr hab. Barbara Machura; Dr hab. Robert Podgajny

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Marty_Lffler

Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2017 godzina: 06:36:17