Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Kielmas-Pałach

09.10.2015
Mgr Martyna Kielmas-Pałach
20.10.2015; g.: 10:15; s.145
Tytuł
Znakowanie izotopem 13C jako metoda badania wpływu domieszek białkowych oraz diamidu kwasu węglowego na powstawanie produktów Amadoriego
Promotor
Dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Michał Dadlez; Prof. dr hab. Maciej Stobiecki

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Martyny_Kielmas-Palach

Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2015 godzina: 09:01:19