Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mateusza Janety

07.09.2017
Mgr Mateusz Janeta
21.09.2017 r.; godz. 12:00; s. 145
Tytuł
Funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany: synteza, charakterystyka i zastosowania
Promotor
Dr hab. Sławomir Szafert, prof. UWr
Recenzenci
Dr hab. inż. Sergiusz Luliński; Dr hab. Piotr Pawluć, prof. UAM

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Mateusza_Janety

Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2017 godzina: 12:00:38