Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Mateusza Waliczka

01.09.2017
Mgr Mateusz Waliczek
14.09.2017 r.; godz. 10:00; s. 145
Tytuł
Sole pirydyniowe jako znaczniki jonizacyjne
Promotor
Dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. Krzysztof Rolka; Prof. dr hab. Jerzy Silberring

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Mateusza_Waliczka


Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2017 godzina: 09:41:26