Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Michała Białka

23.06.2017
Mgr Michał Białek
7.07.2017 r.; godz. 12:15, s. 145
Tytuł
Azuliporfirynoidy - makrocykliczne platformy w chemii metaloorganicznej wybranych metali przejściowych
Promotor
Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Recenzenci
Prof. dr hab. Grażyna Stochel; Dr hab. Artur Stefankiewicz, prof. UAM

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Michala_Bialka

Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2017 godzina: 12:52:45