Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Obrzud

11.09.2015
Mgr Monika Obrzud
22.09.2015; godz.: 12:00; s. U I
Tytuł
Badania równowag asocjacyjnych alkilopochodnych mocznika i tiomocznika
Promotor
Prof. dr hab. Maria Rospenk
Recenzenci
Dr hab. Piotr Barczyński, prof. UAM; Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Moniki_Obrzud

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2015 godzina: 10:22:47