Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Nuno Manuela de Almeida Barbosa

08.09.2015
Mgr Nuno Manuel de Almeida Barbosa
17.09.2015; godz.: 10:15; s. 145
Tytuł
The role of the hydrogen bond in stabilization of secondary structure of the peptides and properties of conducting polymers
Promotor
Dr hab. Robert Wieczorek
Recenzenci
Prof. dr hab. Szczepan Roszak; Dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Nuno_Manuel_de_Almeida_Barbosa

Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2015 godzina: 11:23:33