Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Kołkowskiej

07.12.2015
Mgr Paulina Kołkowska
17.12.2015; g.: 10:15; sala 145
Tytuł
Specyfika oddziaływań jonów Zn2+, Cd2+ i Ni2+ z pętlą białka HypA
Promotor
prof. dr hab. Henryk Kozłowski
Recenzenci
Prof. dr hab. Elżbieta Budzisz; Dr hab. Aneta Szymańska

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Pauliny_Kolkowskiej

Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2015 godzina: 12:46:57