Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Przemysława Wójcika

07.06.2018
mgr Przemysław Wójcik
12.06.2018; g.: 10:00; s.145
Tytuł
Reakcje karbonylującego sprzęgania typu C-C i C-N katalizowane związkami palladu
Promotor
Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
Recenzenci
Prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski; Prof. dr hab. inż. Karol Grela

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Przemyslaw_Wojcik

Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2018 godzina: 08:17:14