Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Czai

21.06.2018
mgr Tomasz Czaja
3 lipca 2018; g.:12:15; s.145
Tytuł
Analiza ilościowa wybranych produktów żywnościowych z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej.
Promotor
dr hab. Roman Szostak
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO; dr hab. Kamilla Małek

DZIEKAN

http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Tomasza_Czai


Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2018 godzina: 14:13:50