Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 18.10.2016 - posiedzenie nadzwyczajne (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wydziału, które odbędzie się dnia
18 października 2016 r. (wtorek)  w sali 145 o godz.: 10:15.

(posiedzenie dotyczy pracowników samodzielnych)

1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Marcinowi Stępniowi, prof. UWr

2. Przyjęcie trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Chemii UWr
Przewodnicząca Rady Wydziału
Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2016 godzina: 09:42:55