Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału - 12.04.2016 - posiedzenie nadzwyczajne (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wydziału, które odbędzie się dnia
12 kwietnia 2016 r. (wtorek)  w sali 145 o godz.: 10:15.

(posiedzenie samodzielnych pracowników)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego  dr Małgorzacie Guzik
DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2016 godzina: 06:54:05