Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 13.11.2018 (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 8.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 13 listopada  2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

 

Porządek dzienny:
  1. Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
a) Zatrudnienie w celu realizacji zajęć dydaktycznych
b) Indywidualny tok studiów: Anny Roli, Vladyslava Maliuzhenko
3.  Sprawy osobowe
  1. Prośba prof. dr hab. Lechosława Latos-Grażyńskiego o zatrudnienie na czas określony
  2. Powołanie prof. dr hab. Lechosława Latos-Grażyńskiego na kierownika: Zakładu Chemii Organicznej, Zespołu Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn
  3. Powołanie  prof. dr hab. Jacka Glińskiego na kierownika Zakładu Chemii Analitycznej
  4. Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Anety Jezierskiej i wyznaczenie trzech członków Komisji
  5. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Martynie Horochowskiej, Marcinowi Majewskiemu,  Damianowi Szymańskiemu
  6. Wyróżnienie pracy doktorskiej: dr, dr Martyny Horochowskiej, Marcina Majewskiego
  7. Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr Katarzyny Kot, Łukasza Marka
  8. Zatrudnienie w projekcie TEAM na stanowisku asystenta: dr, dr Marcina Majewskiego, B.Shivaprasada Achary, Sunita Kumara
  9. Zatrudnienie w projekcie NCN na stanowisku asystenta dr Jakuba Panka
4. Sprawy organizacyjne
5. Przyjęcie protokołu z dnia 20 września 2018 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2018 godzina: 09:18:13