Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 14.03.2017

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 14 marca 2017 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. 

Porządek dzienny:

1.  Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
a) Powołanie opiekunów kierunków: Chemia i Toksykologia Sądowa, studia stacjonarne I stopnia,  Chemia Medyczna, studia stacjonarne I stopnia,  Chemistry, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim,  Chemistry, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
b) Uchwała: Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia
c) Uchwała: Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia Medyczna
d) Uchwała: Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa
e) Informacja o teczkach przedmiotów oraz weryfikacji efektów kształcenia
3.  Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4.  Sprawy osobowe 
a)  Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej, dr hab. Sławomira Szaferta
b)  Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr Izabeli Czeluśniak na stanowisku adiunkta
c)  Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Elżbiecie Gońce,  Bartoszowi Setnerowi
d)  Wyróżnienie pracy doktorskiej: dr, dr Elżbiety Gońki,  Bartosza Setnera
e)  Zatrudnienie na ½ etatu dr Bartosza Setnera w Zakładzie Chemii Organicznej
f)   Powołanie promotora pomocniczego pracy doktorskiej: mgr, mgr Marty Kuć, Mateusza Waliczka
g)  Powołanie recenzenta  pracy doktorskiej mgr Marka Szczepaniaka
h)  Powołanie kierownika Pracowni Zaawansowanych Metod Syntezy
5.  Sprawy organizacyjne
a) Poparcie wniosku o nadanie godności doktora honoris causa  prof. Oskarowi Malcie
6.  Przyjęcie protokołu z dnia 24 stycznia 2017 r. oraz z dnia 28 lutego 2017 r.
7.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017 godzina: 11:05:46