Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 15 05.2018 - posiedzenie nadzwyczajne

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wydziału, które odbędzie się dnia
  15 maja 2018 r. (wtorek)  w sali 145 o godz.: 11:15.

(posiedzenie samodzielnych pracowników)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Piecha-Bisiorek

Przewodnicząca Rady Wydziału             

      Prof. dr hab. Anna Trzeciak      


Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018 godzina: 11:23:24