Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 16.11.2017 - posiedzenie nadzwyczajne

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wydziału, które odbędzie się dnia
16 listopada 2017 r. (czwartek)  w sali 145 o godz.: 12:15.
(posiedzenie dotyczy pracowników samodzielnych)

Poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Sławomirowi Szafertowi, prof. UWr

Przewodnicząca Rady Wydziału
Prof. dr hab. Anna Trzeciak
 


Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 godzina: 13:28:17