Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 18.12.2018 (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 9.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 18 grudnia  2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
  1. Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
3.  Sprawy osobowe
  1. Wniosek o zatrudnienie dr hab. Piotra Smoleńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Podstaw Chemii
  2. Podjęcie postępowania o nadanie  tytułu doktora honoris causa profesorowi Yukihiro Ozaki
  3. Uściślenie tematu rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Bolek i powołanie recenzentów
  4. Zatrudnienie w projekcie NCN na stanowisku asystenta naukowego  dr Karoliny Kamińskiej
4. Sprawy organizacyjne
5. Przyjęcie protokołu z dnia 13 listopada 2018 r.
6.  Wolne wnioski

 

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018 godzina: 13:19:03