Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 19.04.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 4. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 19 kwietnia  2016r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a)     Zmiana programu studiów na specjalności chemia studia w języku angielskim
b)     Uchwała: Zmiana nazwy specjalności chemia studia w języku angielskim II-go stopnia
c)      Informacja na temat systemu weryfikacji efektów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
3.  Sprawy osobowe
a)     Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dla  dr hab. Marcina Stępnia, prof. UWr
b)     Powołanie 10- ciu kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dla  dr hab. Marcina Stępnia, prof. UWr
c)      Powołanie Kierownika Zakładu Dydaktycznego Analizy Instrumentalnej
d)     Wszczęcie przewodu doktorskiego:  mgr, mgr  Mateusza Garbicza, Akmaral Kussayeva,  Mehmeta Mart, Damiana Pasińskiego, Anny Wirwis
e)      Wybór kandydata  do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
4.   Sprawy organizacyjne
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 8 marca 2016 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 19 kwietnia 2016 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                           
                                               ****
                                                          
Rada Wydziału
- przyjęła Uchwały w sprawie:  
· utworzenia specjalności Advanced synthesis in chemistry na stacjonarnych studiach drugiego stopnia
· zmiany programu specjalności Advanced synthesis in chemistry na stacjonarnych studiach drugiego stopnia
 
Na zakończenie Rada Wydziału zapoznała się z  informacjami na temat systemu weryfikacji efektów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.  
****
Rada Wydziału
· Wszczęła postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dla dr hab. Marcina Stępnia, prof. UWr oraz wyznaczyła 10-ciu kandydatów na recenzentów
· Powołała dr hab. Marię Wierzejewską, prof. UWr na kierownika Zakładu Analizy Instrumentalnej  
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Marcie Cal, Dominikowi Bykowskiemu
· Wyróżniła pracę doktorską dr Marty Cal
· Wszczęła przewód doktorski: mgr, mgr Mateusza Garbicza, Akmaral Kussayeva, Mehmeta Mart, Damiana Pasińskiego, Anny Wirwis
· Wybrała  kandydata do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w osobie prof. dr hab. Lechosława Latos-Grażyńskiego  
 
****
Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia  8 marca  2016 r.

Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2016 godzina: 06:48:18