Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 20.02.2018

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na 2.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 20 lutego  2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

 

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.  Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Anny Piechy-Bisiorek i wyznaczenie trzech członków Komisji
3.  Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na  studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia Medyczna
b) Uchwała w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa
c) Uchwała w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia Medyczna
d) Uchwała w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa
 
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 30 stycznia 2018 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2018 godzina: 10:11:17