Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 20.09.2018 (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 7.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 20 września 2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
 1. Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała: Zmiana planu studiów podyplomowych: Analityka i diagnostyka chemiczna
b) Wnioski o stypendia Ministra dla najlepszych studentów i doktorantów
3.  Sprawy osobowe
 1. Prośba prof. dr hab. Jacka Glińskiego o zatrudnienie na czas określony
 2. Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Panka i wyznaczenie trzech członków Komisji
 3. Wnioski Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta
 4. Wnioski Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku asystenta
 5. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr Mateusza Waliczka  w ramach projeku z NCN
 6. Wnioski o zatrudnienie w ramach projektu NCN: dr Waleeda Alsalahi,  dr Marika Żyła-Karwowska
 7. Zatrudnienie w celu realizacji zajęć dydaktycznych
 8. Prośba dr hab. Pauli Gawryszewskiej-Wilczyńskiej o udzielenie urlopu naukowego w semestrze zimowym
 9. Prośba dr Michała Białka o udzielenie rocznego urlopu  w celu odbycia stażu podoktorskiego
 10. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr Marcina Majewskiego
 11. Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr  Danuty Kantorskiej, Pham Hoang Yen, Magdaleny Węglińskiej
4. Sprawy organizacyjne
 a) Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018
b) Sprawozdanie finansowe za rok 2017
5. Przyjęcie protokołu z dnia 5 lipca 2018 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2018 godzina: 08:27:59