Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 23.02.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 23 lutego  2016r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

 

Porządek dzienny:
1.      Sprawy dydaktyczne
a)     Uchwała w sprawie kierunkowych efektów kształcenia na kierunku „Chemia – studia międzynarodowe” na studiach drugiego stopnia.
b)     Uchwała w sprawie utworzenia kierunku „Chemia – studia międzynarodowe”
         na studiach drugiego stopnia.
c)     Uchwała w sprawie zasad i trybu rekrutacji na kierunku „Chemia – studia międzynarodowe” w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.
d)     Uchwała w sprawie limitów rekrutacji na kierunku „Chemia – studia międzynarodowe” w roku akademickim 2016/2017.

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 23 lutego 2016 r.

Obradom przewodniczyła Prodziekan Grażyna Bator                                                      
                                                           ****
Rada Wydziału
- przyjęła Uchwały w sprawie:  
· kierunkowych efektów kształcenia na kierunku „Chemia – studia międzynarodowe” na studiach stacjonarnych drugiego stopnia
· utworzenia kierunku „Chemia – studia międzynarodowe” na studiach stacjonarnych drugiego stopnia
· zasad i trybu rekrutacji na kierunku „Chemia – studia międzynarodowe” w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018
· limitów rekrutacji na kierunku „Chemia – studia międzynarodowe” w roku akademickim 2016/2017
****
Rada Wydziału
· zaakceptowała zmianę w indywidualnym toku studiów p. Magdaleny Wierzbickiej.
 

Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2016 godzina: 11:37:42