Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 23.06.2016 - posiedzenie nadzwyczajne (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wydziału, które odbędzie się dnia
23 czerwca 2016 r. (czwartek)  w sali 145 o godz.: 12:15.

(posiedzenie samodzielnych pracowników)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Marcinowi Sobczykowi
Pzrewodnicząca Rady Wydziału
prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2016 godzina: 15:22:02