Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 24.04.2018 (porzadek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 4.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 24 kwietnia  2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
a) Zasady rekrutacji i program studiów doktoranckich  BioTechNan
 
3.  Sprawy osobowe
a)     Wszczęcie procedury awansowej prof. dr hab. Mirosława Karbowiaka na stanowisko profesora zwyczajnego w  Zakładzie Chemii Analitycznej
b)     Zamknięcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora
dr hab. Piotrowi Stefanowiczowi, prof. UWr
c)     Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dr hab. Piotrowi Stefanowiczowi, prof. UWr i powołanie 10-ciu kandydatów na recenzentów
d)     Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Łukasza Johna i wyznaczenie trzech członków Komisji
e)     Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr Tomaszowi Berecie
f)       Wyróżnienie pracy doktorskiej dr Tomasza Berety
g)     Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Mariki Żyły-Karwowskiej 
h)     Powołanie kierownika Studiów Doktoranckich
i)       Powołanie przedstawiciela do Rady Bibliotecznej
4. Sprawy organizacyjne
a) Zmiana w składzie Komisji Rekrutacyjnej oraz w programie studiów doktoranckich
b) Zamknięcie Pracowni Chemii Środowiska                                                                                                                                                                                                  
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 27 marca 2018 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 godzina: 13:15:03