Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 24.05.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 5.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 24 maja 2016 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała: Poparcie dla utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie  Wrocławskim
b) Uchwała: Określenie liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
c) Uchwała: Zamknięcie specjalności prowadzonych w języku angielskim na studiach II  stopnia: Advanced inorganic chemistry and catalysis -  od roku akademickiego 2016/17;   Organic chemistry -  od roku akademickiego 2017/18
3.  Nagroda naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
4.  Nagroda naukowa Wydziału III PAN
5.  Sprawy osobowe
a ) Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie na czas nieokreślony na stanowisku
    adiunkta: dr hab., dr hab. Agaty Białońskiej, Andrzeja Kochla
b) Zatrudnienie dr Grzegorza Rotko na stanowisku adiunkta naukowego w ramach
    projektu  badawczego NCN
c) Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr Magdaleny Bieza, Martyny
    Horochowskiej, Doroty Kędzierskiej, Kamila Kupietz, Przemysława Wójcika
d) Poparcie prof. dr hab. Grażyny Stochel jako kandydata na członka  Centralnej
   Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
 
6.   Sprawy organizacyjne
7.   Przyjęcie protokołu z dnia 19 kwietnia 2016 r.
8.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 24 maja 2016 r.

Obradom przewodniczyła dziekan Anna Trzeciak informując na wstępie o:
  • wynikach X konkursu  grantów naukowych NCN,
  • powołaniu prof. dr hab. Zbigniewa Szewczuka w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej w grupie nauk chemicznych,
  • podziękowaniach przesłanych przez Integracyjne Gimnazjum nr 50 za objęcie patronatem honorowym I Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas 5-6 „Młodzi Odkrywcy”. Za szczególne  zaangażowanie w organizację konkursu podziękowania przekazano dr hab. Marii Korabik i dr hab. Jolancie Ejfler,
  • podziękowaniach i słowach uznania dla dr Władysława Wrzeszcza za przygotowanie i wprowadzenie systemu do przeprowadzania egzaminów licencjackich,
  • nadaniu imieniem prof. dr hab. Józefa Juliana Ziółkowskiego Kompleksu Sportowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość odbędzie się 31 sierpnia br. o godz. 12.00 na terenie obiektu przy ul. Przesmyckiego 10,
  • zatrudnieniu mgr inż. Tomasza Millera na stanowisku: informatyk-programista.

                                                           ****
Rada Wydziału
- odłożyła decyzję  w sprawie poparcia dla utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim;
- zaakceptowała Uchwałę w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich, o które będą mogli ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich oraz określenia wysokości miesięcznego  stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017;
- przyjęła Uchwały dotyczące zamknięcia specjalności prowadzonych w języku angielskim na studiach II stopnia:Advanced inorganic chemistry and catalysis – od roku akademickiego 2016/2017 i  Organic chemistry – od roku akademickiego 2017/2018;
****
Rada Wydziału
- poparła wniosek o wyróżnienie prof. dr hab. Mirosława Karbowiaka Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie za wybitne i twórcze prace naukowe przyczyniające się do rozwoju nauki;
- poparła wniosek o wyróżnieniedr Annę Piechę-Bisiorek  Nagrodą Wydziału III PAN za osiągnięcie naukowe.
****
Rada Wydziału
· Poparła wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnieniu na czas nieokreślony , na stanowisku adiunkta: dr hab., dr hab. Agaty Białońskiej, Andrzeja Kochla
· Podjęła decyzję o zatrudnieniu dr Grzegorza Rotko na stanowisku adiunkta naukowego w ramach projektu badawczego NCN
· Wszczęła przewód doktorski:  mgr, mgr Magdaleny Biezy, Martyny Horochowskiej, Doroty Kędzierskiej, Kamila Kupietz, Przemysława Wójcika
· Poparła prof. dr hab. Grażynę Stochel jako kandydata na członka Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych                                                 
 · Nadała stopień doktora nauk chemicznych mgr Marinie Laine.
****
Rada Wydziału przyjęła , bez zastrzeżeń, protokół z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 

Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2016 godzina: 11:13:41