Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 25.04.2017

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 4.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 25 kwietnia 2017 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. 

Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana
2. Nagroda PAN Iuvenes Wratislaviae
3. Sprawy osobowe 
    a) Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dla dr hab. Sławomira Szaferta, prof. UWr
    b) Powołanie 10-ciu kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dla dr hab. Sławomira Szaferta, prof. UWr
    c) Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Jacka Wojaczyńskiego i wyznaczenie trzech członków Komisji
    d) Powołanie recenzentów  pracy doktorskiej mgr Dawida Jędrzkiewicza
    e) Uściślenie tematu rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów: mgr, mgr Michała Białka, Aleksandry Gerus, Karoliny Hurej, Magdaleny Kosińskiej-Klähn
    f) Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Mariki Żyły-Karwowskiej
4.  Sprawy organizacyjne
    a) Rozwiązanie Zespołu Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej
    b) Powołanie  Zespołu Badawczego w obszarze chemii biologicznej i medycznej
5. Przyjęcie protokołu z dnia 14 marca  2017 r.
6. Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2017 godzina: 06:40:40