Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 25.04.2017 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 4.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 25 kwietnia 2017 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. 

Porządek dzienny: 1. Informacje Dziekana
2. Nagroda PAN Iuvenes Wratislaviae
3. Sprawy osobowe 
    a) Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dla dr hab. Sławomira Szaferta, prof. UWr
    b) Powołanie 10-ciu kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dla dr hab. Sławomira Szaferta, prof. UWr
    c) Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Jacka Wojaczyńskiego i wyznaczenie trzech członków Komisji
    d) Powołanie recenzentów  pracy doktorskiej mgr Dawida Jędrzkiewicza
    e) Uściślenie tematu rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów: mgr, mgr Michała Białka, Aleksandry Gerus, Karoliny Hurej, Magdaleny Kosińskiej-Klähn
    f) Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Mariki Żyły-Karwowskiej
4.  Sprawy organizacyjne
    a) Rozwiązanie Zespołu Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej
    b) Powołanie  Zespołu Badawczego w obszarze chemii biologicznej i medycznej
5. Przyjęcie protokołu z dnia 14 marca  2017 r.
6. Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 25 kwietnia 2017 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak        
                                              ****
Rada Wydziału       
- zaakceptowała Uchwałę w sprawie zaproponowanego podziału dotacji podstawowej na rok 2017
                                              ****
Rada Wydziału
· Poparła wniosek o wyróżnienie dr Przemysława Dopieralskiego Nagrodą Naukową Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk Iuvenes Wratislaviae za wybitne osiągnięcie naukowe przyczyniające się do rozwoju nauki;
· Poparła wniosek o podjęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dla dr hab. Sławomira Szaferta, prof. UWr;
· Wybrała 10-ciu kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dla dr hab. Sławomira Szaferta, prof. UWr
· Poparła wniosek o podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Jacka Wojaczyńskiego i powołała 3 członków Komisji;
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: mgr, mgr Michała Białka, Aleksandry Gerus, Karoliny Hurej, Dawida Jędrzkiewicza, Magdaleny Kosińskiej-Klähn;
· Wszczęła przewód doktorski mgr Mariki Żyły-Karwowskiej;
· Poparła wniosek o rozwiązanie Zespołu Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej;
· Zaakceptowała wniosek o powołanie Zespołów Badawczych: Chemii Medycznej i Biologicznej Chemii Nieorganicznej;
· Powołała kierowników Zespołów Badawczych:
            - Chemii Medycznej  - dr hab. Elżbietę Gumienną-Kontecką, prof. UWr
            - Biologicznej Chemii Nieorganicznej – prof. dr Małgorzatę Jeżowską-Bojczuk
                                            ****
Rada Wydziału przyjęła, bez zastrzeżeń, protokół z dnia 14 marca 2017 r.
 
 

Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2017 godzina: 10:36:17