Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 25.10.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 8.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 25 października 2016 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a)     Prośba o udzielenie zgody na indywidualny tok studiów: Lilii Moshniaha, Matyldy Repy, Piotra Woźniaka, Michała Śmiałkowskiego
b)     Sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich
c)     Ustalenie stawki wynagrodzenia opiekunowi praktyk zawodowych
3.  Sprawy osobowe 
a)     Zatrudnienie dr Łukasza Wołoszyna na ½ etatu w Zakładzie Analizy Instrumentalnej
b)     Zatrudnienie dr Mariusza Dziadasa na ½ etatu w  Zakładzie Analizy Instrumentalnej
c)     Zatrudnienie dr Urszuli Komarnickiej na ½ etatu w  Zakładzie Chemii Biologicznej
d)     Zatrudnienie  dr Kabali Senthilkumara w ramach projektu OPUS
e)     Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych:  mgr, mgr  Marcie Podgórskiej, Ewelinie Silarskiej
f)       Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Setnera
g)     Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr Mateusza Janety, Damiana Szymańskiego
4.   Sprawy organizacyjne
a) Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich
b) Sprawozdanie finansowe za rok 2015/2016
c) Sprawozdanie finansowe z działalności KNOW
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 27 września  2016 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 25 października 2016 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                       
                                               ****
                                                          
Rada Wydziału
·  udzieliła zgodę na indywidualny  tok studiów: Lilii Moshniaha, Piotra Woźniaka,  Michała Śmiałkowskiego
· zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności studiów doktoranckich
****
Rada Wydziału  przyjęła Uchwałę w sprawie: 
· ustalenia stawki wynagrodzenia opiekunowi praktyk zawodowych
****
Rada Wydziału
· Wyraziła zgodę  na zatrudnienie, na ½ etatu: dr, dr Mariusza Dziadasa, Urszuli
  Komarnickiej, Łukasza Wołoszyna
· Wyraziła zgodę  na zatrudnienie dr Kabali Senthilkumara w ramach projektu OPUS
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Marcie Podgórskiej, Ewelinie
   Silarskiej
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Setnera
· Wszczęła przewód doktorski: mgr, mgr Mateusza Janety, Damiana Szymańskiego
****
Rada Wydziału
· Przyjęła Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich
· Zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r oraz sprawozdaniem finansowym z
  działalności KNOW
****
 
Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia  27 września 2016 r.

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016 godzina: 07:29:54