Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 27.10.2015 (porządek obrad, sprawozdanie)

Uprzejmie zapraszam na 8. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 27 października  2015r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
3.  Sprawy osobowe
a)     Wniosek Komisji Konkursowej o powołanie kierownika Zespołu
b)     Wniosek o zatrudnienie dr Bartłomieja Pigulskiego na ½ etatu, na stanowisku asystenta  
c)      Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych:  mgr, mgr  Anny Kwiecień, Martyny Kielmas-Pałach
d)     Uściślenie tematu pracy doktorskiej mgr Pauliny Kołkowskiej i  powołanie recenzentów
4.   Sprawy organizacyjne
a)  Wybór przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 30 września  2015r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Sprawozdanie z 8. posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 27 października 2015 r.

Obradom przewodniczyła dziekan Anna Trzeciak informując na wstępie  o :
- nadaniu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dr hab. Mirosławowi Karbowiakowi tytułu naukowego profesora nauk chemicznych.
        ****

Rada Wydziału
- przyjęła informację dotyczącą terminów składania prac dyplomowych i ukończenia studiów I stopnia  w roku akademickim 2014/2015.
                                                       ****
Rada Wydziału
· Wyraziła zgodę na rozwiązanie Zespołu spektroskopii ascocjatów, stanów przejściowych reakcji i strukturalnych przejść fazowych
· Wyraziła zgodę na powołanie Zespołu Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii oraz Zespołu Syntezy Organicznej
· Powołała na kierownika Zespołu Badawczego:
Dr hab. Marię Wierzejewską, prof. UWr –  Spektroskopii Molekularnej i Fotochemii
Dr hab. Marcina Stępnia, prof. UWr –  Syntezy Organicznej
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Bartłomieja Pigulskiego na stanowisku asystenta
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Annie Kwiecień, Martynie Kielmas-
 Pałach
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kołkowskiej
· Wskazała dr hab. Lucjana Jerzykiewicza jako kandydata na przedstawiciela Wydziału w Uczelnianej Komisji Wyborczej.

                                                           ****
Rada Wydziału
· Przyjęła  informację dotyczącą baz danych wykorzystywanych przez pracowników naszego Wydziału.
 
Na zakończenie prof. dr hab. Eugeniusz Zych przypomniał o możliwości pozyskiwania dodatkowych środków unijnych, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski.
                                                            ****
Rada Wydziału przyjęła , bez zastrzeżeń, protokół z dnia 30 września 2015 r.

Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 godzina: 14:20:53