Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 28.02.2017 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 2. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 28 lutego 2017 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Sprawy dydaktyczne
 
a)     Uchwała: Zamknięcie kierunku Chemia studia międzynarodowe
b)     Uchwała: Powołanie specjalności Chemia studia międzynarodowe na kierunku Chemia II stopnia
c)     Uchwała: Powołanie Komisji ds. potwierdzenia efektów uczenia się

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 28 lutego 2017 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                       
                                               ****                                                  
Rada Wydziału przyjęła Uchwały
· Zamknięcie kierunku Chemia studia międzynarodowe
· Powołanie specjalności Chemia studia międzynarodowe na kierunku Chemia II stopnia
· Powołanie Komisji ds. potwierdzenia efektów uczenia się.

Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2017 godzina: 14:01:49