Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 29.05.2018 (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 5.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 29 maja  2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

 

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała: Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku chemia
b) Uchwała: Zmiana planu studiów II stopnia na kierunku chemia; specjalność studia międzynarodowe
3.  Sprawy osobowe
a)     Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Żyrek-Rowińskiej i wyznaczenie trzech członków Komisji
b)     Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Czai
c)     Postępowanie nostryfikacyjne Aleksandra Bednarczuka
d)     Wniosek mgr Marcina Majewskiego o zmianę języka pracy doktorskiej z polskiego na angielski
e)     Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr  Karoliny Piasty, Kamila Wójcika, Patrycji Męcik
4. Sprawy organizacyjne
5. Przyjęcie protokołu z dnia 24 kwietnia 2018 r.
6.  Wolne wnioski

 

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018 godzina: 13:30:25