Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 30.01.2018

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 1.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 30 stycznia  2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. 

Porządek dzienny:
1.  Informacje Dziekana
2.  Nagrody Prezesa Rady Ministrów
3.  Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała: zmiana planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku: Chemia Medyczna
b) Uchwała: zmiana planu studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia prowadzonych w języku angielskim
c) Uchwała: warunki rekrutacji na studia doktoranckie, na rok akademicki 2018/2019
d) Uchwała: warunki rekrutacji na studia I i II stopnia prowadzone w roku akademickim 2019/2020
e) Uchwała: limity przyjęć na studia I i II stopnia, na rok akademicki 2018/2019
f) Uchwała: w sprawie dopuszczalnych deficytów punktów ECTS
g) Uchwała: w sprawie wykazu przedmiotów objętych potwierdzeniem efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I stopnia, na kierunku: Chemia, Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa
4.  Sprawy osobowe                      
a) Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dr hab. Piotrowi Stefanowiczowi, prof. UWr  i powołanie 10-ciu kandydatów na recenzentów
b) Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dr hab. Robertowi Wieczorkowi, prof. UWr  i powołanie 10-ciu kandydatów na recenzentów
c) Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk chemicznych dr hab. Marii Wierzejewskiej, prof. UWr  i powołanie 10-ciu kandydatów na recenzentów
d) Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jolanty Ejfler w Zakładzie Technologii Chemicznej
e) Wniosek o zatrudnienie dr Aleksandry Hecel, w ramach umowy zlecenia, w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych
f)  Poparcie wniosku dr Karoliny Hurej o stypendium dla wybitnych naukowców 
g) Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Karolinie Fiączyk, Justynie Zeler
h) Wyróżnienie pracy doktorskiej: dr, dr Karoliny Fiączyk, Justyny Zeler
i)  Uściślenie tematu pracy doktorskiej mgr Tomasza Berety, zmiana w składzie Komisji i powołanie recenzentów
j)  Wniosek mgr M. Żyły-Karwowskiej o zmianę języka pracy doktorskiej z polskiego na angielski 
5.  Przyjęcie protokołu z dnia 19 grudnia 2017 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

      Prof. dr hab. Anna Trzeciak       


Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2018 godzina: 11:38:13