Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 30.05.2017 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 5. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 30 maja 2017 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. 

Porządek dzienny:
1. Informacje Dziekana
2. Sprawy dydaktyczne
3. Sprawy osobowe 
   a) Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr Paulinie Kocięckiej
   b) Uściślenie tematu pracy doktorskiej mgr  Marty Löffler i powołanie recenzentów
   c) Powołanie recenzentów  pracy doktorskiej  mgr Aleksandry Hecel
   d) Zamknięcie przewodu doktorskiego: mgr,  mgr Agnieszki Murawskiej, Karoliny Paszek-Piątek
   e) Wszczęcie przewodu doktorskiego:  mgr, mgr Tomasza Czaja,  Stanisławy Tarnowicz,  Pawła Tomzy, Roberta Wróbla 
4. Sprawy organizacyjne
5. Przyjęcie protokołu z dnia 25 kwietnia  2017 r.
6. Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału

Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 30 maja 2017 r.

Obradom przewodniczyła dziekan Anna Trzeciak        
                                ****
Rada Wydziału  przyjęła informacje dotyczące:
- kolejnego sukcesu Koła Naukowego „Jeż”. Reprezentanci naszego Koła Naukowego zostali zwycięzcami na Ogólnopolskim Festiwalu Pokazów Chemicznych w Toruniu i zdobyli tytuł Mistrza Pokazów Chemicznych;
- powołania nowego opiekuna Koła Naukowego „Jeż”  w osobie dr Łukasza Johna;
- przyjęcia sposobu podziału dotacji podstawowej;
- archiwizacji materiałów egzaminacyjnych;
- akcji przygotowania nowych sylabusów do wszystkich przedmiotów;
- przygotowań do kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
                                 ****
Rada Wydziału
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych mgr Paulinie Kocięckiej
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: mgr, mgr Marty Löffler, Aleksandry Hecel
· Wszczęła przewód doktorski: mgr, mgr Tomasza Czaja, Stanisławy Tarnowicz, Pawła Tomzy, Roberta Wróbla
· Zamknęła przewód doktorski: mgr, mgr Agnieszki Murawskiej, Karoliny Paszek-Piątek
                                 ****
Rada Wydziału przyjęła, bez zastrzeżeń, protokół z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2017 godzina: 08:34:15