Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 5.07.2018 (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 6.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 5 lipca 2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

 

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała: Zatwierdzenie listy przedmiotów do wyboru na  studiach II stopnia na kierunku chemia
b) Uchwała: Zatwierdzenie nowego planu studiów stacjonarnych  II stopnia na kierunku chemia; specjalność studia międzynarodowe
c) Uchwała: Zmiana planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia medyczna
3.  Sprawy osobowe
a)     Wnioski Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta
b)     Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy
c)     Wniosek o zatrudnienie dr Krzysztofa Becia na stanowisku adiunkta naukowego w ramach projektu z NCN
d)     Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Waleedowi Alsalahi, Tomaszowi Czai, Anecie Idec, Ewie Kasprzyckiej, Przemysławowi Wójcikowi, Marice Żyła-Karwowskiej
e)     Wyróżnienie pracy doktorskiej: dr, dr Waleeda Alsalahi, Tomasza Czai, Ewy Kasprzyckiej, Przemysława Wójcika, Mariki Żyła-Karwowskiej
f)       Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Martyny Horochowskiej i uzupełnienie składu Komisji doktorskiej
g)     Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Damiana Szymańskiego
h)     Wniosek mgr Natalii Pawlak-Jarosz o zmianę egzaminu doktorskiego z filozofii na ekonomię
i)       Wniosek o zmianę  języka pracy doktorskiej z polskiego na angielski: mgr, mgr Łukasza Fojcika, Grzegorza Mierzwy
j)       Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr Kamila Korzeniowskiego, Aleksandry Marszałek-Harych, Eweliny Śliwy, Grzegorza Wołczańskiego, Martyny Wojciechowskiej
4. Sprawy organizacyjne
5. Przyjęcie protokołu z dnia 29 maja 2018 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak


Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2018 godzina: 11:29:51