Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 5.10.2017 - posiedzenie nadzwyczajne

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wydziału, które odbędzie się dnia
  5 października 2017 r. (czwartek)  w sali 145 o godz.: 12:15.

(posiedzenie samodzielnych pracowników)

Porządek obrad
I Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Jackowi Wojaczyńskiemu
II Podjęcie postępowania habilitacynego i wyznaczenie trzech członków Komisji habilitacyjnej dr Joanny Cybińskiej

 
DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2017 godzina: 12:10:17