Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 6 02.2018 - posiedzenie nadzwyczajne

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wydziału, które odbędzie się dnia
  6 lutego 2018 r. (wtorek)  w sali 145 o godz.: 10:15.

(posiedzenie samodzielnych pracowników)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Cybińskiej

Przewodnicząca Rady Wydziału             

      Prof. dr hab. Anna Trzeciak      


Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2018 godzina: 14:30:31