Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 9.01.2018 - posiedzenie nadzwyczajne

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie
Rady Wydziału, które odbędzie się dnia
  9 stycznia 2018 r. (wtorek)  w sali 145 o godz.: 10:15.

(posiedzenie samodzielnych pracowników)

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Sylwestrowi Mazurkowi

DZIEKAN


Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2017 godzina: 08:32:05