Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału

14.05.2018Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni Pozostali nauczyciele akademiccy Przedstawiciele grup pracowniczych Przedstawiciele doktorantów
Przedstawiciele studentów
  • Klaudia Cięciwa
  • Kalina Dziadosz
  • Agnieszka Jabłońska
  • Monika Kowalik
  • Kamila Machnicka
  • Jakub Pawłów
  • Konstancja Perec
  • Kacper Prokop
  • Patryk Sobolewski
  • Michalina Tarassow

Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018 godzina: 23:50:28