Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rekrutacja - rok akademicki 2018/2019

20.07.2018
HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zarejestruj się już dziś!

Internetowa Rejestracja Kandydatów znajduje się pod adresem: http://irka.uni.wroc.pl/
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się pod adresem: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/

Standardy wymagań do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów ze „starą maturą” na studia I stopnia(pobierz). 
Standardy wymagań do testu kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek Chemia i Toksykologia Sądowa(pobierz).

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Chemia I i II stopnia kandydat musi dokonać wyboru specjalności. W trakcie składania dokumentów kandydat wypełnia odpowiednie formularze. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich wymagane jest dołączenie wypełnionego przez kandydata formularza.

Wybór specjalności Chemia I stopień: formularz
Wybór specjalności Chemia II stopień: formularz

Wyboru specjalności dokonuje się przez określenie priorytetu. W skali od 1 do 5 (I stopień) i od 1 do 6 (II stopień), numer 1 oznacza najwyższy priorytet. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów w zakresie wybranej specjalności (I stopień), w przypadku II stopnia w oparciu o priorytet i średnią ze studiów.

Wzór pełnomocnictwa: formularz
Wzór rezygnacji ze studiów: formularz


Rekrutacja na studia chemiczne stacjonarne:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Kontakt dla Kandydatów

rekrutacja@chem.uni.wroc.pl
tel. 71 375 71 36 (od 12 lipca 2018 r.)
godziny urzędowania: 10:00 - 14:00
 
Przewodnicząca WKR
dr Justyna Krupa
justyna.krupa@chem.uni.wroc.pl
 
Sekretarz WKR

dr Andrzej Burakowski
andrzej.burakowski@chem.uni.wroc.pl
 
Sekretarz WKR
dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa
magdalena.pagacz-kostrzewa@chem.uni.wroc.pl
 
Sekretarz WKR
dr Anna Pyra
anna.pyra@chem.uni.wroc.pl


Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2018 godzina: 10:31:37