Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne MNiSW

Rekrutacja rok akademicki 2015/2016

19.05.2015
Zarejestruj się już dziś!

Internetowa Rejestracja Kandydatów znajduje się pod adresem: http://irka.uni.wroc.pl/


Rekrutacja na studia chemiczne stacjonarne:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Kontakt dla Kandydatów:
rekrutacja@chem.uni.wroc.pl tel. 71 375 72 92
 
Przewodniczący WKR: dr Marcin Sobczyk: marcin.sobczyk@chem.uni.wroc.pl, tel. 71 375 7333
Sekretarz WKR: dr Anna Piecha-Bisiorek: anna.piecha@chem.uni.wroc.pl
 

Studia I stopnia

Kierunki:

Chemia,
Chemia medyczna,
Chemia i toksykologia sądowa


Chemistry (studia w języku angielskim)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK: 10 kwietnia 2015 https://irka.uni.wroc.pl
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 2 lipca 2015

Postępowanie rekrutacyjne: 7 – 9 lipca 2015
Rozmowa kwalifikacyjna dla Kandydatów z tzw. starą maturą: 9.07.2015, godzina 900, sala 1.
Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia: 10 lipca 2015
Przyjmowanie dokumentów osobiście (poniedziałek – sobota, godz. 1000-1400, sala 1) lub listownie (nie decyduje data stempla pocztowego): 13 – 16 lipca 2015.
Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 17 lipca 2015
 
Studia II stopnia

Kierunek Chemia

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK: 10 kwietnia 2015 https://irka.uni.wroc.pl
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 15 września 2015

Postępowanie rekrutacyjne: 16 – 17 września 2015
Przyjmowanie dokumentów osobiście (poniedziałek – piątek, godz. 1000-1400, Dziekanat) lub listownie (nie decyduje data stempla pocztowego): 1 – 17 września 2015.
Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 18 września 2015

Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2015 godzina: 16:18:57