Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rekrutacja rok akademicki 2015/2016

17.09.2015
Zarejestruj się już dziś!

Internetowa Rejestracja Kandydatów znajduje się pod adresem: http://irka.uni.wroc.pl/


Rekrutacja na studia chemiczne stacjonarne:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Kontakt dla Kandydatów:
rekrutacja@chem.uni.wroc.pl tel. 71 375 72 92
 
Przewodniczący WKR: dr Marcin Sobczyk: marcin.sobczyk@chem.uni.wroc.pl, tel. 71 375 7333
Sekretarz WKR: dr Anna Piecha-Bisiorek: anna.piecha@chem.uni.wroc.pl
 

Studia I stopnia

Kierunki:

Chemia
Chemistry (studia w języku angielskim)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK: 3 sierpnia 2015 https://irka.uni.wroc.pl
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 15 września 2015

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów z tzw. starą maturą oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski: 16.09.2015, godz. 9.00, sala przy Dziekanacie Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia: 16 września 2015

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię). Kandydaci powinni wraz z dokumentami okazać potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej:

16 – 18 września 2015, godz. 10.00 – 13.00, sala 1
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna,
Wydział Chemii,
ul. Joliot-Curie 14,
50-383 Wrocław
tel. 71 375 72 92

Ogłoszenie listy przyjętych na studia: 21 września 2015

Limit wolnych miejsc:
dla kandydatów z tzw. nową maturą (zdawaną w latach 2002, 2005–2015) – 116
dla kandydatów z tzw. starą maturą (zdawaną do 2004 r. włącznie) – 4
dla kandydatów, dla których jest to kolejny kierunek studiów stacjonarnych – 5


Studia II stopnia

Kierunek Chemia

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK: 10 kwietnia 2015 https://irka.uni.wroc.pl
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 20 września 2015

Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne): 21 – 23 września 2015
Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię): 7 – 23 września 2015.
Ogłoszenie listy przyjętych na studia: do 24 września 2015

Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2015 godzina: 17:11:59