Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne MNiSW

Rekrutacja rok akademicki 2013/2014

28.08.2013
Zarejestruj się już dziś!

Internetowa Rejestracja Kandydatów znajduej się pod adresem: http://irka.uni.wroc.pl/
REKRUTACJA WRZEŚNIOWA na studia chemiczne
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
Kierunek: Chemia


Harmonogram rekrutacji:
Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK – 13 sierpnia 2013
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej – 17 września 2013
Postępowanie rekrutacyjne – 18 września 2013
Ogłoszenie listy osób do przyjęcia – 19 września
Rozmowa kwalifikacyjna dla Kandydatów legitymujących się tzw. starą maturą – 18 września 2013, godzina 10:00
Przyjmowanie dokumentów  – 20-23 września 2013 (również w sobotę i niedzielę)
Ogłoszenie listy przyjętych na studia – 24 września 2013

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy, wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez Kandydata,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona notarialnie (istnieje możliwość wykonania kopii i jej potwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną),
- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego stwierdzić tożsamość kandydata, potwierdzona notarialnie (istnieje możliwość wykonania kopii i jej potwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Przyjmowanie dokumentów (od poniedziałku do soboty): Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, sala 1, w godzinach od 11 do 14.

Kontakt z komisją:
rekrutacja.chemia@chem.uni.wroc.pl
+48 71 375 7291
+48 71 375 7333 (Przewodniczący WKR, dr Marcin Sobczyk)

Chcesz wiedzieć więcej o naszych studiach? Sprawdź nasz serwis dydaktyczny: http://stud.chem.uni.wroc.pl/oferta-dydaktyczna.html

Dokładne informacje dotyczące między innymi harmonogramu / opłat można uzyskać na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego


Informacji dotyczących zasad rekrutacji na studia udziela
Dział Nauczania
pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 22 55, +48 71 375 22 37
e-mail: dzialnauczania@uni.wroc.pl

Informacji dotyczących zasad studiowania udziela dziekanat Wydziału Chemii:
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. +48 (71) 3757-290, -291, -292;
fax. 3757-420
godz. przyjęć: pon, wt, czw, piątek: 10:00-13:00


Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2013 godzina: 10:09:29