Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rekrutacja - rok akademicki 2017/2018

10.04.2017
Zarejestruj się już dziś! Internetowa Rejestracja Kandydatów znajduje się pod adresem: http://irka.uni.wroc.pl/
Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się pod adresem: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/
Standardy wymagań do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów ze „starą maturą” na studia I stopnia (pobierz).
W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunku Chemia I i II stopnia kandydat musi dokonać wyboru specjalności. W trakcie składania dokumentów kandydat wypełnia odpowiednie formularze. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich wymagane jest dołączenie wypełnionego przez kandydata formularza.
Wybór specjalności Chemia I stopień - formularz Wybór specjalności Chemia II stopień - formularz Wybór specjalności dokonuje się przez określenie priorytetu. W skali od 1 do 5 (I stopień) i od 1 do 7 (II stopień), numer 1 oznacza najwyższy priorytet. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie wyboru i sumy uzyskanych punktów (I stopień), w przypadku II stopnia w oparciu o priorytet i średnią ze studiów.
Rekrutacja na studia chemiczne stacjonarne:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Kontakt dla Kandydatów
rekrutacja@chem.uni.wroc.pl
tel. 71 375 71 36 (dyżury WKR będą podane później)
 
Przewodnicząca WKR
dr Magdalena Rok
magdalena.rok@chem.uni.wroc.pl
tel. 71 375 7283

Wiceprzewodnicząca WKR
dr Anna Pyra
anna.pyra@chem.uni.wroc.pl
tel. 71 375 7240

Sekretarz WKR
dr Justyna Krupa
justyna.krupa@chem.uni.wroc.pl
tel. 71 375 7354

Sekretarz WKR
dr Magdalena Pagacz-Kostrzewa
magdalena.pagacz-kostrzewa@chem.uni.wroc.pl
tel. 71 375 7348

Sekretarz WKR
dr Andrzej Burakowski
andrzej.burakowski@chem.uni.wroc.pl
tel. 71 375 7235

Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2017 godzina: 10:26:39