Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rekrutacja nr 2. Lista przyjętych na studia chemiczne

05.09.2011
Wrocław, 2011-09-05.

Lista osób przyjętych na studia chemiczne na rok akad. 2011 / 2012

Rekrutacja nr 2


Chemia ogólna

Chemia środowiska

Informatyka chemiczna

Chemia biologiczna


 

Kierunek: CHEMIA
Specjalność: CHEMIA OGÓLNA
Rodzaj: LICENCJACKIE
Tryb: STACJONARNE

L.p. Pesel

1.

87121804340

2.

89011912782

3.

89012709163

4.

89021411404

5.

90042309775

6.

91012510661

7.

91050904543

8.

91062800817

9.

91062808921

10.

91111151233

11.

91111811919

12.

91122608377

13.

92021906876

14.

92022308080

15.

92060300606

16.

92080512423

17.

92082902143

18.

92091008360

19.

92091803163

20.

92092204925

21.

92092207560

22.

92102009548

23.

92110709922

24.

92122211099

25.

93041007255


 

Kierunek: CHEMIA
Specjalność: CHEMIA ŚRODOWISKA
Rodzaj: LICENCJACKIE
Tryb: STACJONARNE

L.p. Pesel

1.

91122004067

2.

92032106153

3.

92050513100

4.

92102709646

5.

92110611661


 

Kierunek: CHEMIA
Specjalność: INFORMATYKA CHEMICZNA
Rodzaj: LICENCJACKIE
Tryb: STACJONARNE

L.p. Pesel

1.

88062408411

2.

89042301375

3.

90061213716

4.

90112908899

5.

92083109426

6.

92122504816


 

Kierunek: CHEMIA
Specjalność: CHEMIA BIOLOGICZNA
Rodzaj: LICENCJACKIE
Tryb: STACJONARNE

L.p. Pesel

1.

87032505484

2.

88042011769

3.

89020104046

4.

90012113201

5.

90022706587

6.

90070400372

7.

90080311486

8.

90090111803

9.

91011411345

10.

91061600425

11.

91122607789

12.

92010209801

13.

92011311727

14.

92021612102

15.

92022104327

16.

92022706840

17.

92040108370

18.

92041400723

19.

92050111346

20.

92051705942

21.

92052611370

22.

92060104767

23.

92060400801

24.

92060610143

25.

92061104841

26.

92071001101

27.

92080603022

28.

92080704648

29.

92080909753

30.

92091404166

31.

92092205810

32.

92101804021

33.

92102601740

34.

92111405681

35.

92112902170

36.

92121713479

37.

92121901843

38.

92122005720

39.

92122307280

Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2011 godzina: 21:37:33