Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rozstrzygnięcie konkursu KNOW nr 9 - Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych

11.01.2016
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2016 godzina: 10:53:02