Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Samorząd doktorantów

05.10.2018
Wydziałowa Rada Doktorantów:
mgr Wiktor Lasota – przewodniczący
mgr Kamila Piec – zastępca
mgr Daria Szeliga – sekretarz
mgr Amanda Gałkowska
mgr inż. Karol Kułacz
mgr Patrycja Męcik
mgr Aleksandra Marszałek-Harych
mgr Kamil Twaróg
mgr inż. Karolina Urbańska
mgr Małgorzata Sójka

Przedstawiciele w Sejmiku Doktorantów:
mgr Katarzyna Kot

Przedstawiciele w Radzie Wydziału:
mgr Patrycja Męcik
mgr Agata Jarszak

Przedstawiciel w Sądzie Dyscyplinarnym:
mgr Daria Szeliga

Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2018 godzina: 12:34:32