Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Samorząd doktorantów

17.04.2018
Wydziałowa Rada Doktorantów:
mgr Ewelina Śliwa - przewodnicząca
mgr inż. Karolina Urbańska - zastępca
mgr Tomasz Paćkowski - sekretarz
mgr Justyna Jankowska
mgr Sylwia Radwan
mgr Wojciech Sikorski
mgr Kamil Twaróg
mgr inż.. Katarzyna Wiercigroch-Walkosz
mgr Kamil Wójcik
Przedstawiciele w Sejmiku Doktorantów:
mgr Katarzyna Kot
mgr Martyna Wojciechowska
Przedstawiciele w Radzie Wydziału:
mgr Magdalena Bieza
mgr Ewelina Śliwa
Przedstawiciel w Sądzie Dyscyplinarnym:
mgr Sebastian Koniarz

Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 godzina: 13:27:03