Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Seminaria wydziałowe i doktoraty

  Wykład dr Jordi Ribas-Arino Jr.

  25.07.2017

  Dr Jordi Ribas-Arino Jr. (Departament de Ciència de Materials i Química Física. Universitat de Barcelona) ...

  więcej »

  Wykład profesora Jorge A. R. Navarro

  30.06.2017

  Prof. Jorge A. R. Navarro (Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Granada) ...

  więcej »

  Seminarium PIK Instruments

  05.06.2017

  Przedstawiciel Firmy PIK Instruments ...

  więcej »

  Wykład dr Kamili Nowickiej

  19.05.2017

  Dr Kamila Nowicka (Instytut Fizyki Molekularnej PAN) ...

  więcej »

  Wykład dr hab. Roberta Zaleśnego

  18.05.2017

  Dr hab. Robert Zaleśny  (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska) ...

  więcej »

  Wykład prof. Sylwestra Rzoski

  12.05.2017

  Prof. dr hab. Sylwester Rzoska (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa) ...

  więcej »

  Seminarium Wydziału Chemii UWr i EIT+

  20.04.2017

  Wprowadzenie dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz ...

  więcej »

  Wykład dr hab. inż. Beaty Mossety-Leszczak, prof. PRz

  20.04.2017

  Dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz (Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska) ...

  więcej »

  Wykład dr hab. inż. Jarosława Myśliwca, prof. PWr

  31.03.2017

  Dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec, prof. PWr (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej) ...

  więcej »