Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Seminarium - Prof . I. G. Shenderovich

09.06.2011
SEMINARIUM WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Referat pt
„Strong hydrogen bonds in solids: How to locate the proton position and what can be learnt from that?”
Wygłosi
Prof . I. G. Shenderovich
Miejsce
Sala 203, Dzień 13 czerwca 2011 Godz.14:00

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII


Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2011 godzina: 06:31:48